Leck Murman

WA: 081225243227 .Terlahir sebagai generasi akhir 60-an, PakLeck menghabiskan masa kecil di sebuah desa kecil di Kota Wali, tepatnya di Desa Sidokumpul, Kecamat...

Selengkapnya
Kangen Gito (Edisi Golek Mantu)

Kangen Gito (Edisi Golek Mantu)

Wis suwe Gito ora metu. Ana sing kandha Gito lagi mondhok ning pesantren. Sing liyane kandha yen Gito iku lagi lunga adoh sakperlu golek gaweyan ning Negara manca. Nanging yen sing ditakoni Simboke utawa Paklike, ora ana wangsulan sing cetha. Simboke ora ngerti, Paklike opo maneh. Saya ora ngerti. Pakdhene uga ora ngerti. Mbokdhene iya padha wae. Kabeh padha ora ngerti. Ngertine Gito lunga saka omah lan ora genah menyang endi parane.

Saka kanca-kancane Gito kabar iku sumebar. Ana sing merga tau ketemu, ana sing merga jare weruh Gito. Nanging yen ditakoni temenan, kabeh padha selak. Kabeh semaur yen sakbenere ora ngerti sangkan paraning Gito. Opo njur Gito kuwi saiki wis lali omah? Kabeh sing ditakoni mung iso geleng-geleng. Kabeh dadi ora cetha, kabeh dadi sulaya.

Gito iku sejatine bocah kang apik. Bocahe temen, sregep, tur gemati. Saben Gito dolan, akeh sing pengin ngampirake. Bocahe pancen geleman lan enthengan. Dijaluki tulung opo wae, Gito mesthi gelem. Ora pamrih merga upah. Gito dudu bocah sing seneng diupahi. Dheweke seneng mbiyantu liyan amerga bocahe pancen sregep. Mula akeh tangga utawa sedulur sning seneng karo dheweke.

Lungane Gito banjur dadi rerasan ing kampung. Kabeh rumangsa kelangan. Ora mung wong tuwane sing rumangsa kelingan, sedulure uga. Malah tangga teparo uga krasa kelangan Gito. Saben dina, Gito diarep-arep kabare. Gito dienteni tekane. Rasane ana sing kurang yen Gito durung ketemu lan balik menyang omahe.

Kanti tulisan iki moga-moga wae Gito gelem maca. Syukur yen dheweke gelem balik. Mbuh piye kahanane Gito, sing wigati dheweke gelem balik. Kanca-kancane wis kangen pengin dolanan bareng Gito. Wong tuwa lan sedulure uga wis kangen pengin krungu guyonane. Sing nduwe anak prawan, sansaya olehe ngarep-arep balike Gito amerga pengin didadekake mantune. Yen babagan kuwi Gito wis ngerti menawa nulis iku nggampangake nggolek mantu.

Wayah awan ing omah

09122017

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang di tulis oleh user. Tanggung jawab isi adalah sepenuhnya oleh user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini, namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.

Komentar

Gito, ndang baliyo...

09 Dec
Balas

Jare lagi ning omahe pakdh

09 Dec

Tembe ndalang kadose pak Leck !

09 Dec
Balas

Alhamdulillah honore gedhe

09 Dec

Gito ilang tenan opo ora to pak..... Yen ilang tenan akeh wong sing gelo ngono pak. Ora sido duwe mantu Gito. Biso ugo Gito wis nemu morotuwo, sakhenggo dhewe e wis ora gelem bali. Yo wis, ayo podho ndedonga mugo2 Gito cetho welo-welo, ben ora akeh wong sing nggresulo.

10 Dec
Balas

Gito ilang tenan opo ora to pak..... Yen ilang tenan akeh wong sing gelo ngono pak. Ora sido duwe mantu Gito. Biso ugo Gito wis nemu morotuwo, sakhenggo dhewe e wis ora gelem bali. Yo wis, ayo podho ndedonga mugo2 Gito cetho welo-welo, ben ora akeh wong sing nggresulo.

10 Dec
Balas

Gito ilang tenan opo ora to pak..... Yen ilang tenan akeh wong sing gelo ngono pak. Ora sido duwe mantu Gito. Biso ugo Gito wis nemu morotuwo, sakhenggo dhewe e wis ora gelem bali. Yo wis, ayo podho ndedonga mugo2 Gito cetho welo-welo, ben ora akeh wong sing nggresulo.

10 Dec
Balas

Gito ilang tenan opo ora to pak..... Yen ilang tenan akeh wong sing gelo ngono pak. Ora sido duwe mantu Gito. Biso ugo Gito wis nemu morotuwo, sakhenggo dhewe e wis ora gelem bali. Yo wis, ayo podho ndedonga mugo2 Gito cetho welo-welo, ben ora akeh wong sing nggresulo.

10 Dec
Balas

Keren bahasa jawanya.

09 Dec
Balas

Luar biasa

09 Dec

Gito...wonge kaya ngapa Pak Leck?

09 Dec
Balas

Bocahe keren, pinter, nanging nggemeske

09 Dec

Sabibaripun maos niki mangke Gito wangsul pak

09 Dec
Balas

InsyaAllah tamba kangen

09 Dec

Wow, luar biasa

09 Dec
Balas

Dahsyat

09 Dec

yen ngono ,Gito pancen wong sing patut di goleki, uktine akeh sanak kadange sing kangen. Gito, ndang balio walaupun gur sededik utowo semenit, paling ora sanak kadang wes ora rerasan meneh,amargo goleki awakmu.

30 Jan
Balas

Bergabung bersama komunitas Guru Menulis terbesar di Indonesia!

Menulis artikel, berkomentar, follow user hingga menerbitkan buku

Mendaftar Masuk     Lain Kali